Vedlegg HLR møte 28. august 2020 – kommunikasjonsstrategi